Wniosek o grant złożony

28 lipca 2022

Dziś złożyliśmy wniosek w programie Moje miejsce na Ziemi. Staramy się o grant w wysokości 10 000 zł na realizację projektu pod tytułem "Stacja Integracja - animacja i aktywizacja społeczności lokalnej powiatu bielskiego". Głównym celem projektu jest budowa kapitału społecznego poprzez aktywizację i integrację międzypokoleniową społeczności powiatu bielskiego oraz wzmocnienie więzi międzyludzkich. Ponadto inicjatywa ta przysłuży się promowaniu postaw ekologicznych i obywatelskich takich jak: samopomoc, działanie na rzecz dobra ogółu, itp.

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.